18 MAYIS 1944 KIRIM

1675 17 Mayıs 2020 Türk Dünyası
18 MAYIS 1944 KIRIM

18 Mayıs 1944 Perşembe günü Karadeniz’in kuzeyinde bulunan Kırım Yarımadası’nda korkunç bir insanlık dramı yaşandı. Uzaklardan gelen işgalciler, Kırım’ın medeni sahiplerini asırlardan beri huzur ve güven içinde yaşadıkları topraklarından bir gecede sürgün ederek geride kalan bütün izlerini sildiler

Sürgün felaketine maruz kalan bu insanların şanlı tarihi kahramanlık destanlarıyla doludur. XV. asrın ortalarında Altınordu Devleti’nin dağılmasının ardından varlıklarını Kırım Hanlığı olarak sürdüren bu millet, kendisi gibi Türk ve Müslüman olan Osmanlı Devletiyle ittifak ederek uçsuz bucaksız bozkırlarda kasırga gibi esti. Kafkaslardan Sibirya’ya, İran’dan Doğu Avrupa’ya kadar olan bölgede yaşayan diğer milletlerin tarihine te’sîr etti, Ruslara asırlar boyu nefes aldırmayıp, Moskova’yı yıllık vergiye bağladı.
1. Osmanlı Kırım İttifakı

Kırım atlıları, Hilafeti temsil eden Osmanlının yanında seferden sefere koşarak açılan bütün cephelerde cihada katıldı8. Tatarların diğer cephelerdeki yoğun cihâd faaliyetleri gözden uzak kalan Rusların güçlenmesine fırsat verdi. Güçlenen Ruslar, Kırım’ın kardeş hanlıkları olan Sibir, Astrahan ve Kazan’ı birer birer ele geçirerek özgüven kazandı9.

Üçüncü Roma İmparatorluğunu hayallerinde kurmaya başlayan Rusların nihai hedefi “şehirlerin şahı” adını verdikleri İstanbul’u almaktı10. Fakat, önlerindeki en büyük engel karşılarında yenilmez bir güç olarak duran Kırım Hanlığıydı. Kardeş hanlıkları kaybeden Kırım hanlığı yaklaşan tehlikenin farkındaydı fakat tâbi olduğu hâkim gücü ikna edemiyordu. Osmanlı Devleti 1711’de Prut Harbinde yakaladığı çok önemli fırsatı değerlendirmedi. Birinci Petro (Deli) kumandasındaki Rusların açık farkla kaybetmekte olduğu bu harpte Devlet Giray, kesinlikle barıştan yana değildi, ama Başkumandan Baltacı Mehmed Paşa’yı harbe devam etmeye razı edemedi